Rozmieszczenie powierzchni III rzędu, wyznaczonych do liczenia zagęszczeń gatunków ¶redniolicznych na ¦l±sku.
Akcja w ramach zbierania danych awifaunistycznych do planowanego drugiego wydania "Ptaków ¦l±ska"
koordynacja: Bartosz Smyk     bartsmyk@eko.org.pl
flaga zielona - powierzchnia do obsadzenia     flaga niebieska - powierzchnia obsadzona
Aby zobaczyć ID powierzchni i koordynaty kliknij flagę na mapie.